Tyto stránky používají Cookies. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.Více informací.
Prezentační design
Mám

hotovou prezentaci včetně obsahu, včetně rozvržení prvků v prezentaci.

Chci

redesign současné prezentace pro atraktivnější a funkčnější vizuální vzhled.

Cena

25 snímků prezentace
(grafický design)

od 16.500 Kč*

Čas

Zadání minimálně 14 pracovních dní před očekávaným deadlinem pro zachování standardních podmínek spolupráce.**

Vstup

PowerPoint prezentace s hotovým obsahem nebo dodaný koncept prezentace (rozkreslený) s hotovým, neměnným obsahem.

Výstup

Needitovatelný pdf grafický soubor včetně rozmístění obrázků na snímky prezentace do PowerPoint programu.

* Cena se odvíjí od kvality a použitelnosti vstupních materiálů, od konkrétnosti představy finálního výstupu a náročnosti při specifikaci zadání.

** Při zadání s očekávaným dodáním menším než 14 pracovních dní účtujeme vyšší sazbu.

Scénář a)

Mám zpracovanou korporátní identitu a jasná grafická pravidla (logo v použitelném formátu)


Scénář b)

Nemám zpracovanou korporátní identitu a jasná grafická pravidla (logo v použitelném formátu, ...)

Reference

Editace prezentace
Mám

hotový grafický design prezentace.

Chci

připravit editovatelný formát prezentace v prezentačním programu PowerPoint dle přesného zadání grafického návrhu pro možnost volného editování.

Cena

25 snímků prezentace
(grafický design)

od 10.500 Kč*

Čas

Zadání minimálně 14 pracovních dní před očekávaným deadlinem pro zachování standardních podmínek spolupráce.**

Vstup

Grafický design snímků prezentace ve fomátu pdf (nebo png a jiných obrázkových souborech), nebo jiných grafických souborech. Součástí jsou dodané soubory a exporty dílčích prvků prezentace (ikony, obrázky, koncepty, infografiky, atd.).

Výstup

Editovatelný soubor prezentačního programu PowerPoint s přesným rozvržením prvků dle grafického zadání.*
* Nejedná se o přednastavenou šablonu prezentace.

* Cena se odvíjí od kvality a použitelnosti vstupních materiálů, od konkrétnosti představy finálního výstupu a náročnosti při specifikaci zadání.

** Při zadání s očekávaným dodáním menším než 14 pracovních dní účtujeme vyšší sazbu.

Reference

Animace prezentace
Mám

hotovou editovatelnou prezentaci včetně dílčích prvků na snímcích a zároveň přesný scénář a zadání poptávané animace.

Chci

připravit prezentaci se zapracovanými animacemi.

Cena

25 snímků prezentace
(grafický design)

od 13.500 Kč*

Čas

Zadání minimálně 14 pracovních dní před očekávaným deadlinem pro zachování standardních podmínek spolupráce.**

Vstup

Editovatelná prezentace ve formátu ppt s vloženými dílčími prvky, které je třeba animovat. Součástí je popsaný scénář pohybu prvků v prezentaci.

Výstup

Editovatelný soubor prezentačního programu PowerPoint s nastavenými animacemi dle zadání.

* Cena se odvíjí od kvality a použitelnosti vstupních materiálů, od konkrétnosti představy finálního výstupu a náročnosti při specifikaci zadání.

** Při zadání s očekávaným dodáním menším než 14 pracovních dní účtujeme vyšší sazbu.

Reference

Šablona prezentace
Mám

přednastavenou šablonu prezentace nebo mám šablonu značně neodpovídající mým potřebám.

Chci

připravit efektivní šablonu prezentace a přednastavit všechny typové slidy, se kterými se já nebo moji zaměstnanci při tvorbě prezentací setkávají.

Cena

12 typových slidů šablony

od 25.000 Kč*

Čas

Zadání minimálně 14 pracovních dní před očekávaným deadlinem pro zachování standardních podmínek spolupráce.**

Vstup

Výběr typových slidů prezentace a požadavky na prezentaci z hlediska funkčnosti (požadavky v hlavičce či patičce, číslování, barevnosti a jiných požadavků vyplývajících z korporátních pravidel společnosti).

Výstup

Přednastavená šablona s domluveným počtem typových slidů prezentace v prezentačním programu PowerPoint.

* Cena se odvíjí od kvality a použitelnosti vstupních materiálů, od konkrétnosti představy finálního výstupu a náročnosti při specifikaci zadání.

** Při zadání s očekávaným dodáním menším než 14 pracovních dní účtujeme vyšší sazbu.

Scénář a)

Mám zpracovanou korporátní identitu a jasná grafická pravidla (logo v použitelném formátu)


Scénář b)

Nemám zpracovanou korporátní identitu a jasná grafická pravidla (logo v použitelném formátu, ...)

Reference